CNAlz 2017 – Ralcom.ro
SRCCV 2016
octombrie 13, 2016
ESA 2017
mai 4, 2017

CNAlz 2017

Conferinţa Naţională Alzheimer
22 – 25.02.2017
Institutul Național de Statistică, Bucureşti

Manifestare însoţită de o expoziţie medicală specializată

Organizator:
Societatea Română Alzheimer