CNAlz 2016 – Ralcom.ro
SEERS 2015
octombrie 29, 2015
SVM 2016
februarie 25, 2016

CNAlz 2016

Conferinţa Naţională Alzheimer 2016
24 – 27.02.2016
Institutul Național de Statistică, Bucureşti

Manifestare însoţită de o expoziţie medicală specializată

Organizator:
Societatea Română Alzheimer